Les nostres solucions:

 

Consultoria de processos de negoci:

 • Implantació d’ERP, CRM i BI.

 • Solucions verticals i horitzontals.​​

 • Múltiples sectors.​​

 

Sistema de Gestió de Magatzems / Warehouse Management System (SGA / WMS):

 • Gestió d’stocks, ubicacions lògiques i físiques, FIFO, LIFO, barcode, RFID, picking, pick/put to light, pick by voice, ubicacions automàtiques, magatzems intel·ligents, cross docking, pes, volum, mides, colors, lots, caducitats, traçabilitat, multi-magatzem, multi-àrea, multi-empresa,...

 

Processos productius (MRP / MRP II):

 • Eines de planificació a capacitat finita.

 • Possibilitat de realitzar simulacions en la capacitat.

 • Control de disponibilitat i compatibilitat de màquines, operaris, utillatges, materials,...

 • Guardar diferents escenaris i escollir el que més s'ajusti a les necessitats del moment.

 • Millora real dels indicadors industrials.

 • Menor temps de planificació, reducció d'existències, increment en el servei i, sobretot, fiabilitat en atorgar terminis als clients (es tenen en compte totes les restriccions i la resta de la càrrega).

 

Gestió Documental (ECM):

 • Accedeix als documents, comparteix-los, edita'ls ràpida i eficientment.

 • Gestió d'expedients.

 • Vida legal del document.

 • GDPR.

 

Gestió de Continguts (CMS​​):

 • Noticies corporatives, continguts, esdeveniments, reunions,...


Digital Asset Management (DAM​​):​

 • ​Eliminar sitges d'informació proporcionant un sistema únic especialment dissenyat per treballar amb milions d'actius.

 • Reduir el temps necessari en localitzar continguts utilitzant recerques ràpides i fiables.

 • Minimitzar el risc d'ús inadequat de continguts complint amb els drets d'ús i les restriccions legals.

 • Optimitzar la gestió dels continguts fent participar a tots els interessats en processos col·laboratius.

 • Converteix formats, enriquir continguts amb dades addicionals, empaquetar els actius i lliurar arxius amb el mínim esforç.

 • Automatitzar els processos de manteniment, publicació i distribució de continguts. 

 

​Intranet Corporativa:

 • Enterprise 2.0: Aplica les eines web 2.0 (wiki, forums, xarxes socials, blogs...) a la teva organització i augmenta la productivitat.

 • Facilita la col·laboració dels p​​​​​​​​rofessionals de la teva organització.

 • Formularis electrònics, agendes compartides, contactes compartits, gestors documentals, indicadors corporatius,...

 • E-learning.

​ 

Extranet Corporativa:

 • Agilitza la comunicació amb els teus clients, proveïdors i col·laboradors.

 • Dóna accés a documentació, factures, albarans, convocatòries, formularis electrònics,...

 

Mobilitat (smartphones i tablets):

 • Treballadors que desenvolupen gran part de la seva activitat fora de l’oficina.

 • Accés extern als serveis de l’organització.

 • Més agilitat en els tràmits.

 • Eliminació de sistemes basats en paper (multes, emplenar formularis,...). S’elimina la doble entrada. Eliminació d’errors a l’entrada de dades.

 • Automatització a la introducció i recollida de dades.

 • Millora de la capacitat de resposta.

 • Millora de l’efectivitat i eficàcia.

 • Més agilitat a la presa de decisions.

 

Gestió de processos corporatius (BPM) i RPA (Robotic Process Automation):

 • Garantir que una tasca la fa només un usuari.

 • Garantir que cada usuari sap quina és la seva tasca, quan i com ha de realitzar-la.

 • Reassignar tasques d'un procés entre usuaris.

 • Desfer tasques dins d'un procés.

 • Definir diferents grups i rols d'usuaris.

 • Emmagatzemar les dades de forma homogènia.

 • Integrar els teus processos amb els d'altres departaments o empreses.

 • Circuits de revisió i aprovació sense paper (Workflows): Integrats amb els teus sistemes de comunicació (Outlook, intranet,...) i els teus sistemes de gestió (ERP, CRM,...).​

 • Tecnologia d’automatització de processos empresarials basada en robots de software metafòrics o en treballadors d’intel·ligència artificial/digitals.

 

Digitalització Documental:

 • Digitalitza des del minut 0 sense crear plantilles de documents.

 • Extreu automàticament les dades dels documents.

 • Classifica i indexa automàticament.

 • Integra-ho amb la teva comptabilitat, circuits d’aprovació, gestió documental,...

 • Outsorcing: Us podem gestionar els documents des dels nostres centres de manipulació.

 • Digitalització Certificada (factures de proveïdor):

  • Digitalitza i elimina la factura de proveïdors complint amb el reglament de l’AEAT.

 

Internet de les coses (Internet of Things - IoT):

 • Comunicació de maquinari industrial.

 • Sensorització d'elements i components.

 • Automatització i control dels processos relacionats amb el nostre maquinari.

 • Monitoratge de l'estat de les nostres màquines.

 • Redueix els costs d'explotació i augmenta facturació als clients.

 • Desenvolupaments de Solucions Industrials.

 

e-Commerce i màrqueting online:

 • La solució més complerta i adaptable del mercat.

 • Integrat 100% amb el teu ERP.

 • Posicionament SEO i SEM.

 • Estratègies i accions de comunicació.

 

BIG DATA:

 • Recopilació d'informació.

 • Monitorització i supervisió de variables.​​​

 • Control de qualitat de la informació.

 • Data Lake.

 • Anàlisis.​

 • Resultats​.

Comunicacions unificades:

 • Alinea totes les teves aplicacions i infraestructures amb el potencial humà permetent la comunicació efectiva entre tots els membres que interactuen a l'organització.​

 

Plataformes de desenvolupament i Frameworks:

 • Disseny i construcció del framework de serveis general J2EE, normalment basat en un nucli existent.

 • Definició i documentació de las politiques i metodologies de desenvolupament.

 • Implantació i evolució de la plataforma d’ execució.

 • Desenvolupament en diferents entorns.

​ 

Gestió del Servei TIC:

 • Implantació i millora de sistemes i comunicacions:

  • Quick audit per la optimització d’infraestructures.

  • Gestió de xarxes.

  • Balanceig de línies.

  • Virtualització de servidors, d’aplicacions i de desktop.

 • Govern de la qualitat de servei:

  • Cobertura 24x7x365.

  • Monitorització, operació, administració 24x7 i suport de 1r, 2n i 3r nivell.

 • Solucions de Seguretat:

  • Alta disponibilitat i recuperació de desastres.

 • Metodologies: ITIL, Methodology in a box.

 • Consultoria tecnològica.

 • Consultoria d'eficiència energètica de les infraestructures de la teva organització.

 • ​Solucions de Gestió de tickets.