top of page
 Advisory on Digital Transformation

Consultoria de processos de negoci:

 • Enginyeria de processos.

 • ​Implantació d'ERP, CRM i BI.

 • Solucions verticals i horitzontals.

 • Múltiples sectors.​

 • Comerç internacional.

 • Unificació i traçabilitat de tots els processos en un mateix sistema.

 • Optimització dels processos empresarials.

 • Planificació dels recursos.

 • Automatització dels processos entre les àrees de l'empresa.

 • Accés a les dades i creació d'informació estructurada.

 • Possibilitat de compartir informació entre tots els components de l'organització.

 • Eliminació de dades i operacions innecessàries de reenginyeria.

SAP
MICROSOFT 365
DYNAMICS 365
ORACLE
Preactor
Succes Factors
Salesforce
QlikSense
QlikView
Business Objects
Power BI
HP IDOL
SAS
VERTICA
IBM COGNOS
MicroStrategy
HADOOP
CASSANDRA
WORKMETER
MONGO DB
ALFRESCO
LIFERAY
JOOMLA
DRUPAL
KOFAX
OPENTEXT MEDIAMANAGEMENT
GOOGLE
ZIMBRA
ASTERISK
OPENTEXT PROCESS SUITE
MAGENTO
PRESTASHOP
AZURE
IOS
ANDROID
HTML5
JAVASCRIPT
CSS
JAVA
PHP
MICROSOFT .NET
FORCE.COM
angular
opentext appworks
PANDORA
OTRS
JIRA
NAGIOS
bottom of page